Regels omtrent gebruik database 'Zoek een VSP'

Voor het inkijken en benaderen van de VSP's in deze database gelden de volgende regels:

  1. De Vereniging VSP kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden voor de informatie en gegevens die in de database staan gepubliceerd. De VSP's hebben zelf hun profielen gevuld en zijn zelf verantwoordelijk voor correcte en actuele informatie.
    De Vereniging VSP is niet verplicht om de geplaatste informatie en gegevens te controleren, te actualiseren of anderszins aan te passen.

  2. Indien er tussen een VSP en een Opdrachtgever een overeenkomst van opdracht tot stand komt als gevolg van het in de database ingevulde profiel door een VSP en het zelf zoeken naar en benaderen van een VSP door een Opdrachtgever, is de Vereniging VSP geen partij bij deze overeenkomst van opdracht. De Vereniging VSP kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden voor deze overeenkomst van opdracht.

  3. Het is niet toegestaan om de gegevens van deze database op te nemen in een andere database, een adressenbestand of enig ander bestand. Het is niet toegestaan om de (gegevens van de) database op enigerlei wijze over te nemen, te reproduceren, te exploiteren, te openbaren of er andere handelingen mee te verrichten, al dan niet tegen betaling.

Cookie-instellingen